Geaccrediteerde nascholing
Menu

Pesten, niet in mijn klas

Door op 29-01-2019
 • 00Pesten, wat is dat? 
 • 01Vragen
 • 02Kwetsbaarheid en weerbaarheid
 • 03Vragen
 • 04De biologie van pesten
 • 05Vragen
 • 06Pesten op school en in de klas
 • 07Vragen
 • 08Pesten voorkomen, herkennen en aanpakken
 • 09Vragen
 • 10Reacties (0)

Samenvatting

Wat is pesten, hoe is pesten verbonden met menselijke groepen, waarom is pesten een probleem voor alle betrokkenen, hoe kun je het herkennen, oplossen en voorkomen?

Pesten wordt vaak gezien als onvermijdelijk, als iets tussen kinderen onderling of als het probleem van het slachtoffer. Deze opvattingen staan een effectieve aanpak van pesten in de weg. Maar wat is pesten dan wel? In deze nascholing leren we wat pesten te maken heeft met onze biologie, waarom pesten vaak op scholen voorkomt en hoe pesten ontstaat. Pesten is groepsgedrag en mensen zijn groepsdieren, maar juist hierdoor is pesten zo schadelijk, het is bedreigend voor onze ontwikkeling en ons welbevinden. Scholen en schoolklassen zijn bovendien helemaal niet zo natuurlijk als we vaak denken, en dit maakt mensen in die omgeving juist kwetsbaarder voor pesten en negatief groepsgedrag.

Sommige mensen zijn kwetsbaarder dan anderen, maar toch is dat geen verklaring voor het pesten. Pesten wordt veroorzaakt door spanningen in een groep, die een uitweg zoeken naar een zondebok. Pesten is schadelijk, niet alleen voor het slachtoffer en de dader, maar zelfs voor de groep als geheel. En we weten eigenlijk allemaal dat pestgedrag geen normaal gedrag is. De focus moet daarom verschuiven van slachtoffer naar groep, omdat veiligheid in de groep voor alle betrokkenen belangrijk is voor hun welbevinden, gezondheid en ontwikkeling. Inzicht in de onderliggende oorzaken en dynamiek van het pesten, is het vertrekpunt voor het herkennen van pesten en uiteindelijk het oplossen of (nog liever) het voorkomen ervan.

 

 

Bent u geabonneerd? Log in en ga naar mijn Klass-e! om de e-learning van dit programma te maken

Homepage

Informatie over dit artikel

Auteurs Mieke van Stigt
Accreditatie 5 accreditatiepunten
Publicatie 29 januari 2019
Editie Klass-e! - Jaargang 4 - editie - Jaargang 2019

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing:

- heb je een brede kennis over het onderwerp pesten: wat is pesten en wie zijn de daders en de slachtoffers? Je weet wat de oorzaken en gevolgen van pesten zijn;

- herken je pesten als een probleem van groepen en heb je inzicht in het belang van sociale veiligheid;

- herken je de manieren waarop pesten vaak ontkend wordt of waarbij de schuld van het pesten bij het slachtoffer wordt gelegd. Je herkent deze mechanismen en weet hoe je erop kunt reageren;

- kun je pesten herkennen en aanpakken.