Geaccrediteerde nascholing
Menu

Ik zie, ik zie, disleksie

Door op 02-08-2017
  • 00 Inleiding
  • 01 Wat is dyslexie?
  • 02Faalangst
  • 03Leren lezen en spellen
  • 04Handelen rondom dyslexie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

"Nee, ik leer geen spelling door veel te lezen.
Nee, dat boek vind ik veel te kinderachtig.
Nee, ik kan niet op mijn spelling letten wanneer ik een verhaal schrijf.
En nee, ik hoef geen extra uitleg over de geschiedenisles, die snap ik best!"

Op elke school zitten leerlingen voor wie de geschreven taal een onneembare drempel lijkt. Teksten worden uitentreuren spellend gelezen en zelfs de meest simpele woorden worden keer op keer verkeerd gespeld. Toch moet de leerpotentie van deze kinderen niet laag worden ingeschat: de dyslexie is het probleem. Dat ons onderwijs zo talig is, helpt daaraan niet mee.

Op kleuterleeftijd kunnen de risicoleerlingen al gesignaleerd worden. Dit gebeurt via observeren en toetsen. Wanneer je al vanaf groep 1 en 2 signaleert, betekent dit ook dat je vanaf deze groepen moet weten hoe je adequaat handelt met risicoleerlingen. Iedereen binnen het leerkrachtenteam heeft zo te maken met dyslexie en vervult zijn eigen rol in het geheel.

Als leerkracht is het goed om te weten wat je tijdens het lesgeven wel en wat je niet moet doen met deze leerlingen. Zorg dat je positief weet om te gaan met leesfouten, dat je de juiste leervorm kunt inzetten tijdens het oefenen en dat je de groeimindset heel bewust aanspreekt om de ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast is kennis over faalangst geen overbodige luxe bij kinderen met dyslexie.

'Een goed begin is het halve werk', luidt het spreekwoord. Weet daarom waarover het gaat bij dyslexie en houd je kennis op peil. Zorg bovenal voor een goede basis: een fijne relatie met de leerling en zijn ouders.

 

 

 


Merel Sprong werkt vanuit Onderwijs met Stijl met scholen en individuele leerkrachten aan het ontwikkelen van een onderwijsstijl waarbij de relatie met de leerling centraal staat. Ze gaat daarbij praktisch te werk als co-teacher vanuit haar ruime ervaring als basisschoolleerkracht. Naast dyslexie is één van haar specialiteiten het onderzoekend en ontwerpend leren vanuit de verwondering en de eigen vragen van de leerlingen. Merel Sprong blogt elke week over tips, voorbeelden en overdenkingen op onderwijsmetstijl.nl.

Bent u geabonneerd? Log in en ga naar mijn Klass-e! om de e-learning van dit programma te maken

Homepage

Informatie over dit artikel

Auteurs Merel Sprong
Accreditatie 5 accreditatiepunten
Publicatie 2 augustus 2017
Editie Klass-e! - Jaargang 2 - editie - Jaargang 2017

Leerdoelen

Na afloop van deze nascholing:

  • weet je wat dyslexie is;
  • ken je het risico van faalangst voor leerlingen met dyslexie;
  • ben je in staat om vanaf groep 1 risicoleerlingen te signaleren;
  • kun je de begeleiding van dyslectische leerlingen in de klas vanuit een eigen visie aanpakken.