Geaccrediteerde nascholing
Menu

Houd jongens bij de les

  • 00Het beeld van een jongen in de klas
  • 01Het beeld verklaard vanuit nature/nurture
  • 02 Het beeld verklaard vanuit het brein
  • 03Het beeld verklaard vanuit de socialisatie: binnen de school en in de samenleving
  • 04Het beeld verklaard vanuit de communicatie
  • 05Nog meer praktische tips en voorbeelden
  • 06Terug naar het begin…
  • 07Reacties (0)

Samenvatting

Leerkrachten in het (primair) onderwijs en andere professionals in het onderwijs of de hulpverlening hebben regelmatig last van onrust bij jongens. Ze zien soms alleen de geringere sociale vaardigheden van jongens en verliezen hun kwaliteiten eenvoudig uit het oog. Controle, afwijzing en straf krijgen hierdoor soms gemakkelijk de overhand.
Jongens met een toch al problematische achtergrond kunnen zich hierdoor extra afsluiten en zo kan er een vicieuze cirkel ontstaan.

Waarom verschillen jongens en meisjes en waarin dan? Opgroeiende jongens zijn misschien wat energieker dan meisjes en leren vooral via experimenteergedrag. Zij drukken hun emoties en wat ze beweegt minder makkelijk uit in woorden. In het onderwijs en de hulpverlening worden zij echter cognitief en emotioneel verbaal benaderd.

Ook verschillen jongens en meisjes van elkaar qua aanleg en rijping. Dat wordt nog eens versterkt door de manier waarop zij worden opgevoed, onderwezen en door de maatschappij tegemoet worden getreden. Zij hebben last van zichzelf, vallen anderen lastig en komen niet toe aan hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Ook vanuit de cognitieve benadering en de functie van het brein zijn elementaire verklaringen aan te geven waarom ‘jongens in de klas’ een gericht onderwerp zou moeten zijn van aandacht.

Wat beweegt jongens? Niets is plezieriger dan met toewijding dat doen wat bij je past. Werken met jongens wordt makkelijker en ook plezieriger wanneer je meer weet van de eigenaardigheden van jongens: hoe hun hersenen werken, wat hun mogelijkheden zijn, hun dilemma’s en de opgaven waar zij in hun ontwikkeling voor staan.

Kern is de ontwikkeling van een innerlijk kompas, zodat zij hun energie op zinvolle doelen kunnen richten, op die manier meer gemotiveerd vaardigheden opdoen en zich met anderen kunnen verbinden. Energiehuishouding en betekenisgeving zijn hierbij de
sleutelwoorden. De daarnaast getoonde verschillen in brein en communicatie verklaren de soms ongelijke gedragingen van jongens en meisjes.

Door het volgen van deze nascholing kom je meer te weten over de ontwikkeling van jongens in de basisschoolleeftijd. Je krijgt gaandeweg tools aangereikt in de benadering van en werkwijze met ‘lastige’ jongens en ontwikkelt door het analyseren van gebeurtenissen uit de praktijk inzicht in de manier waarop je je dagelijks onderwijs kunt invullen.


 

 

Bent u geabonneerd? Log in en ga naar mijn Klass-e! om de e-learning van dit programma te maken

Homepage

Informatie over dit artikel

Auteurs Annemieke Kornblum en Simon Klein
Accreditatie 5 accreditatiepunten
Publicatie 20 november 2018
Editie Klass-e! - Jaargang 3 - editie - Jaargang 2018

Leerdoelen

Na afloop van deze nascholing:

• heb je gerichte inzichten gekregen in de verschillen in communicatie tussen jongens en meisjes;
• kun je de zeven (subjectieve) verklaringen van ‘typisch jongensgedrag’ verklaren vanuit verschillende theoretische onderbouwingen;
• heb je geleerd om door middel van de reflectievragen naar je eigen communicatie en omgangsvormen te kijken en hierop te reflecteren;
• kun je meerdere praktische tips uitvoeren in je klas, gericht op de typische kenmerken van jongensgedrag.