Geaccrediteerde nascholing
Menu

Hoogbegaafd en nog veel te leren!

Door op 19-12-2017
 • 00Wat is hoogbegaafdheid?
 • 01Hoe signaleer je hoogbegaafdheid?
 • 02Vooroordelen over hoogbegaafdheid
 • 03Leerdoelen en onderwijsbehoeftes van hoogbegaafde leerlingen
 • 04Reacties (0)

Samenvatting

In Nederland hebben we vele jaren inspanning verricht om te zorgen dat de leerlingen die leerachterstanden hebben zoveel mogelijk passende ondersteuning krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Vanuit het potentieel van het kind wordt er alles gedaan om het kind te laten leren, groeien en ontwikkelen. Deze inspanningen zijn minder vanzelfsprekend voor leerlingen die een (flinke) leervoorsprong kennen. De indruk bestaat dat zij zich wel redden. Er speelt echter een vergelijkbare problematiek: ook deze doelgroep ontwikkelt zich niet of onvoldoende zonder aanpassingen in het onderwijs. De leerlingen kunnen niet vanuit hun potentieel leren, groeien en ontwikkelen. Indien er geen aanpassingen zijn in het onderwijs is de kans groot dat er geen progressie maar regressie plaatsvindt in de ontwikkeling van het kind. Met onderpresteren als gevolg, soms een leven lang.
 
Elke leerling heeft het recht elke dag iets nieuws te leren. Ook de hoogbegaafde sensitieve leerlingen hebben het recht om hun onderwijstijd nuttig te besteden door dagelijks te kunnen leren op eigen leerniveau, in eigen leertempo en met welbevinden in verbinding met andere (ontwikkelingsgelijke) leerlingen. Zonder schaamte. Deze leerlingen mogen hun potentieel bij aanvang van de basisschool ontwikkelen en naar verwachting resulteert dit in een schooladvies op vwo-niveau, passend bij het hoogbegaafde potentieel. Bovendien ontwikkelen deze leerlingen ook vaardigheden voor het volgen van wetenschappelijk onderwijs (vwo en wo) en het leiden van een gelukkig leven.

 


Sonja Morbé is eigenaar van WijsSein en werkzaam als specialist hoogbegaafdheid. Sonja is deskundige op het gebied van hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid bij leerlingen. Zij ontwikkelt en geeft post-hbo opleidingen aan leerkrachten. Daarnaast begeleidt zij onderzoeken, projecten en beleid in het kader van passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen en zet zij voltijd onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen op. Haar opdrachtgevers zijn reguliere scholen of scholen met voltijd onderwijs voor hoogbegaafden, besturen, samenwerkingsverbanden en opleidingsinstituten (onder andere Hogeschool Utrecht).

Bent u geabonneerd? Log in en ga naar mijn Klass-e! om de e-learning van dit programma te maken

Homepage

Informatie over dit artikel

Auteurs Sonja Morbé
Accreditatie 5 accreditatiepunten
Publicatie 19 december 2017
Editie Klass-e! - Jaargang 3 - editie - Jaargang 2018

Leerdoelen

Na afloop van deze nascholing:

 • weet je het verschil tussen intelligentie en hoogbegaafdheid;
 • ken je de verschillende kenmerken en profielen van hoogbegaafde leerlingen;
 • zie je het verband tussen de sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen en hun intelligentie;
 • begrijp je het effect van versnellen voor hoogbegaafde leerlingen;
 • kun je gebruikmaken van meerdere bronnen om hoogbegaafde leerlingen te signaleren;
 • ben je in staat om de leerdoelen en onderwijsbehoefte van hoogbegaafde leerlingen te benoemen.