Geaccrediteerde nascholing
Menu

Betrokken ouders, gemotiveerde kinderen

Door op 29-06-2018
 • 00Ouderbetrokkenheid, waarom en hoe?
 • 01Gesprekken met ouders
 • 02Van het basisonderwijs naar een andere school
 • 03Ontwikkelingsstimulering
 • 04 Conflicten met ouders
 • 05 Inspiratie
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Ouders en school zijn partners. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het onderwijs en de opvoeding. Tegenwoordig hebben we het dan ook over educatief partnerschap 

In deze nascholing leer je hoe je ouders bij het onderwijs kunt betrekken. Niet alleen omdat een goede relatie tussen school en ouders prettig is, maar vooral omdat de kinderen daar belang bij hebben. In dit nascholingsprogramma wordt ruim aandacht besteed aan het gesprek tussen school en ouders, van het kennismakingsgesprek tot en met het afscheid en de overgang naar een andere school. Ook de ouderavond komt aan de orde. Hoe zorg je voor een aantrekkelijk programma en voor een goede opkomst?

Omdat het belang van het kind centraal staat, krijgt ook ontwikkelingsstimulering aandacht in de nascholing. Kinderen leren immers op school én thuis. Als leerkracht kun je ouders goed op weg helpen bij het stimuleren van hun kind. Voorlezen staat op de eerste plaats, in de bovenbouw komt daar huiswerk bij. Wat kunnen ouders doen en wat kunnen ze beter laten? 

In een relatie heb je ook meningsverschillen en conflicten. Die wil je natuurlijk het liefst voorkomen, maar soms zijn ze onvermijdelijk. Dan is het zaak om er op een zuivere manier mee om te gaan. Je wilt voorkomen dat het conflict escaleert. De nascholing bevat daarvoor praktische tips.

 


Anne Luc van der Vegt is psycholoog. Hij werkt als onderzoeker en adviseur bij Oberon, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van het onderwijs. Met het thema ouderbetrokkenheid houdt hij zich al lange tijd bezig. Hij adviseert scholen, voorschoolse instellingen en gemeenten bij het versterken van de ouderbetrokkenheid. In opdracht van het ministerie van OCW heeft hij tweemaal de landelijke Monitor Ouderbetrokkenheid uitgevoerd.

Bent u geabonneerd? Log in en ga naar mijn Klass-e! om de e-learning van dit programma te maken

Homepage

Informatie over dit artikel

Auteurs Anne Luc van der Vegt
Accreditatie 5 accreditatiepunten
Publicatie 29 juni 2018
Editie Klass-e! - Jaargang 3 - editie - Jaargang 2018

Leerdoelen

Na afloop van deze nascholing:

 • weet je hoe je samen met ouders kinderen kunt helpen bij hun ontwikkeling;
 • weet je hoe je ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap kunt stimuleren;
 • luister je goed naar de wensen en behoeften van ouders;
 • kun je praktische tips voor het voeren van gesprekken met ouders in praktijk brengen;
 • streef je ernaar de communicatie en samenwerking af te stemmen op de ouderpopulatie van jouw school.