Geaccrediteerde nascholing
Menu

ADHD en ander opvallend gedrag

Door op 03-08-2017
 • 00Diagnose ADHD: kenmerken en oorzaken
 • 01ADHD en de gevolgen voor het kind: gedrag begrijpen
 • 02Andere oorzaken van opvallend gedrag
 • 03Een kind met ADHD in de groep: wat je moet weten
 • 04Begeleiding van een kind met ADHD: wat je kunt doen
 • 05Reacties (0)

Samenvatting

Kennis over ADHD is de basis voor wie een kind met ADHD wil begrijpen, accepteren en helpen. Hoe meer je erover weet, hoe beter je het gedrag van een kind kunt duiden en hem of haar kunt begeleiden. Door meer kennis krijg je ook begrip voor de uitdagingen die een kind met ADHD ondervindt, wat jullie verstandhouding ten goede zal komen. Want dat is voor ieder kind het meest belangrijk op school: een leerkracht die het kind kent en weet wat het nodig heeft voor zijn welbevinden en ontwikkeling.

Er is al veel bekend en gepubliceerd over ADHD. Van alle psychiatrische problemen is ADHD een van de meest voorkomende of geregistreerde stoornissen. Grote kans dus dat je vroeg of laat een kind met ADHD in de groep krijgt: een kind dat druk, ongeconcentreerd en/of impulsief gedrag vertoont. Sommige mensen beweren dat ADHD een verzinsel is, een modeverschijnsel dat onnodig veel gediagnosticeerd wordt. Dat het ADHD-gedrag het gevolg is van een slechte opvoeding en dat medicijnen onnodig vaak worden voorgeschreven. Maar ADHD is echt een wetenschappelijk onderbouwde gedragsstoornis, die zonder goede aanpak ernstige gevolgen kan hebben voor een kind en zijn omgeving. Ondanks dat ADHD een wat negatieve bijklank heeft, en leerkrachten het soms liever hebben over energieke kinderen, gaat het in deze nascholing het meeste over ADHD.

In dit programma van Klass-e! leer je alles over de kenmerken, de oorzaken en de aanpak van ADHD. Ook is er aandacht voor andere oorzaken van energiek of opvallend gedrag. Daarom staat in het laatste deel het kind met ADHD of ander opvallend gedrag in de klas centraal, met alle moeilijkheden die het hier kan ervaren en de oplossingen die de leerkracht hiervoor kan bieden.

Toch is het omgaan met een kind met opvallend (ADHD)gedrag geen zwart-witkwestie. Ieder kind is uniek, iedere situatie vraagt om een afgestemde reactie. Deze nascholing biedt je nieuwe handvatten die goed kunt gebruiken in de praktijk.

 

 

 


Jessica Crezee rondde haar opleiding Media, Informatie en Communicatie cum laude af aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarna werkte zij tien jaar bij een vakuitgeverij als hoofdredacteur van een pedagogisch vakblad voor de kinderopvang en was zij betrokken bij uiteenlopende publicaties voor en over de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen. Sinds 2016 is Jessica zelfstandig tekstschrijver en redacteur en nog steeds liggen haar focus en belangstelling bij het opgroeiende kind.

Bent u geabonneerd? Log in en ga naar mijn Klass-e! om de e-learning van dit programma te maken

Homepage

Informatie over dit artikel

Auteurs Jessica Crezee
Accreditatie 5 accreditatiepunten
Publicatie 3 augustus 2017
Editie Klass-e! - Jaargang 2 - editie - Jaargang 2017

Leerdoelen

Na afloop van deze nascholing:

 • (her)ken je de kenmerken en oorzaken van ADHD;
 • begrijp je het gedrag dat kinderen met ADHD vertonen;
 • ken je biologische en omgevingsfactoren die ander opvallend gedrag bij kinderen kunnen veroorzaken;
 • begrijp je de moeilijkheden die kinderen met ADHD in de klas kunnen ervaren;
 • weet je hoe je een kind met ADHD kunt ondersteunen in zijn welbevinden en ontwikkeling;
 • heb je handvatten gekregen om na te denken over je pedagogisch handelen.