Geaccrediteerde nascholing
Menu

Tijdens Dag van de leraar ook aandacht voor de Invallers

In het primair onderwijs is er maar voor een zeer klein deel sprake van flexibele arbeid: van de 170.000 werknemers heeft maar liefst 93% een vast contract of uitzicht op een vast contract.

11 oktober 2016 Geen reacties

Toch is voor het onderwijs het bestaan van een zogenaamde ‘flexibele schil’, invalleerkrachten, van groot belang voor vervanging tijdens ziekte.

Vanaf juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking getreden. Deze wet heeft gezorgd voor de grootste verandering in het arbeidsrecht sinds tientallen jaren. Het doel van deze wet is om flexibele arbeid terug te dringen. Dit levert echter voor het onderwijs diverse problemen op.

Vooral in het basisonderwijs is behoefte aan flexibiliteit. Op een basisschool wordt namelijk gezorgd dat een kind altijd naar school kan, ook als de leraar ziek is. De wet kent een zogenaamde ketenregeling, wat inhoudt dat er na drie tijdelijke contracten, binnen een periode van twee jaar, een vast contract dient te worden verleend. Deze ketenregeling zorgt bijvoorbeeld voor problemen wanneer er sprake is van een griepgolf. Invallers krijgen per ziektevervanging een contract, wat als gevolg kan hebben dat er na drie keer één dag vervangen al een vast contract gegeven dient te worden, met alle gevolgen van dien.

Om deze problemen het hoofd te bieden is een poging ondernomen de cao aan te passen. NU is er voor het primair onderwijs bepaald dat er bij vervangingen mag worden afgeweken van de wettelijke drie opeenvolgende contracten en er maximaal zes contracten achter elkaar mogen worden afgesloten binnen een periode van drie jaar. (Bron: www.jurofoon.nl)

Om te reageren moet je eerst inloggen (alleen voor abonnees)

Homepage