Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nieuwe cao primair onderwijs, politiek nu aan zet

7 juni 2018 Geen reacties

Op woensdag 6 juni hebben werkgevers en werknemers een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Het akkoord wordt de komende weken voorgelegd aan de achterban. De PO-Raad en vakbonden hebben de afgelopen periode samen de verantwoordelijkheid genomen om tot een onderhandelaarsakkoord te komen. Hierbij hebben zij gebruikgemaakt van de financiële ruimte die er is. Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere werknemers hebben meegedacht. 

De partijen willen dat leraren en scholen snel profiteren van de resultaten van de acties in het primair onderwijs. Onder druk van de acties is 270 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de salarissen van leraren. Dat bedrag is niet voldoende om de salariskloof met het voortgezet onderwijs helemaal te overbruggen. De politiek is daarom nu aan zet om het salaris in het primair onderwijs echt op een gelijkwaardig niveau te brengen. Dit is nodig om het lerarentekort in het primair onderwijs het hoofd te bieden.

Lees meer op www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/onderhandelaarsakkoord-voor-cao-primair-onderwijs-forse-stijging

Om te reageren moet je eerst inloggen (alleen voor abonnees)

Homepage