Geaccrediteerde nascholing
Menu

Lerarenregister vordert gestaag

In 2012 is door de beroepsgroep zelf het initiatief genomen om tot een beroepsregister te komen. Om dit te realiseren is de Onderwijscoöperatie, een samenwerkingsverband van de grootste onderwijsvakverenigingen, stevig aan de slag gegaan.

11 augustus 2016 Geen reacties

Inmiddels hebben al  50.000 leraren zich ingeschreven en houden hun professionaliseringsactiviteiten via het register bij. Maar we zijn er nog lang niet. Nu is inschrijving in het register nog facultatief. Maar inmiddels ligt er een wetsvoorstel bij de tweede kamer dat voorziet in een verplicht register waarin alle bevoegde leraren zijn opgenomen.

Het wetsvoorstel erkent dat leraren zelf zeggenschap over hun beroep hebben en dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun onderwijs. Om de verdere professionalisering van de beroepsgroep te waarborgen komt er op korte termijn ook een nascholingsverplichting: in vier jaar tijd moet een leerkracht 160 uur aan permanente educatie besteden om de onderwijsbevoegdheid te behouden. Zo hoopt het lerarenregister ouders en leerlingen de zekerheid te bieden dat er een bevoegde en bekwame leraar voor de klas staat die zijn vak bijhoudt.

Om te reageren moet je eerst inloggen (alleen voor abonnees)

Homepage