Geaccrediteerde nascholing
Menu

Klachtenregeling

Indien je een klacht hebt over Klass-e! van welke aard dan ook, dan kan dit via het contactformulier op deze website kenbaar worden gemaakt. Selecteer daarvoor de categorie “klacht”. De klacht zal dan binnen maximaal 2 werkdagen schriftelijk of telefonisch worden behandeld.

Mocht je klacht niet binnen de gestelde termijn opgelost of behandeld kunnen worden, dan word je hiervan op de hoogte gesteld. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en bewaard voor een periode van vijf jaar na dagtekening. Mocht de klacht onverhoopt niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kun je je wenden tot een onafhankelijke commissie van beroep.

Bekijk ons document klachtenregeling voor meer informatie hierover.