Geaccrediteerde nascholing
Menu

Martijn van Elteren

Martijn van Elteren was achttien jaar actief in het primair onderwijs. Aanvankelijk als leerkracht van groep 7 en 8, daarna als directeur. Martijn gaf leiding aan grote veranderingstrajecten op een middelgrote- en zeer grote basisschool in Amersfoort, waarbij zijn uitgangspunt altijd was dat de leerkracht daarin de regie moet hebben. Deze heeft immers het directe contact met ouders, kinderen en teamleden en heeft de grootste invloed op de ontwikkeling van het kind. Door zijn open en gedreven persoonlijkheid is Martijn in staat gebleken successen te behalen op het gebied van teamontwikkeling, een professioneel werkklimaat en doelgerichte verandering. De vakkennis van leerkrachten is daarbij een centrale waarde. Via Klass-e! hoopt hij een bijdrage te leveren aan de permanente educatie van leerkrachten in het primair onderwijs. Martijn: “Verbinding en vertrouwen zijn waarden die ik belangrijk vind in mijn leiderschap. Ik geloof in kwaliteiten bij mijn teamleden. Ik wil altijd een klimaat creëren waarbij deze kwaliteiten tot uiting komen. Zelf heb ik een lerende houding en ben mij bewust van de noodzaak van ‘life long learning’. Daarbij ben ik altijd op zoek naar de consequenties van de theorie voor de praktijk.”